Spektikor

Spektikor


یک تجهیز سبک با گرید کلینیکی نشانگر ضربان قلب برای مراقبتهای بهداشتی حرفه ای میباشد که در شرایط اضطراری وبه فوریت امکان دسترسی به نرخ ضربان قلب را فراهم میسازد.
موجب تسریع در ارایه خدمات کمکهای اولیه گشته و امکان اگاهی از نرخ ضربان چندین بیمار بصورت فوری و پیوسته مهیا میگردد
تنها 32 گرم وزن دارد ، در حالی که تجهیزات ECG شش کیلوگرم وزن دارند.
نمایشگر  ضربان قلب اتوماتیک ، فوری و  خود ایستا

نمایشگر ضربان قلب اتوماتیک ، فوری و خود ایستا

Spektikor یک نشانگر ضربان قلب قابل نصب روی بدن فرد بیمار یا مجروحین بدون استفاده از تجهیزات ، مواد ضد عفونی کننده یا جریان برق میباشد .وضعیت بیمار در هرشرایطی از جمله تاریکی ، هوای آفتابی و بارانی در محیطهای دارای نویز یا در طول مسیر انتقال به مراکز درمانی به روشنی قابل درک و تشخیص میباشد


امکان اگاهی از نرخ ضربان چندین بیمار در یک نگاه

Spektikor دریک نگاه امکان آگاهی از نرخ ضربان قلب چندین مجروح شدید را بصورت همزمان فراهم میسازد .
با Spektikor آگاهی از بروز وضعیتهای بحرانی در شرایط بیماران و مجروحین بسیار ساده واز فاصله دور فراهم میگردد
 اولویت بندی سریع بیماران

اولویت بندی سریع بیماران

Spektikor نرخ ضربان قلب بیماران و یا مجروحینی که نیازمند به توجه فوری هستند را به نمایش میگذارد . نور LEDقرمز نشانگر تغییرات در شرایط بیماران میباشد.
Spektikor امکان اولویت بندی سریعتر بیماران را در هنگام حوادث و فجایع در آمبولانسها ودر دپارتمانهای فوریتهای پزشکی فراهم میسازد.


نرخ ضربان قلب را به سادگی و بدون وقفه مشاهده کنید

نرخ ضربان قلب بیماران را به مدت ده ساعت بدون اینکه با سایر وظایف تداخلی نماید، مشاهده نمایید. نور LED آبی نشانگر نرخ ضربان نرمال میباشد. نور LEDچشمک زن قرمز بیانگر انحراف از محدوده ضربان 120-40 میباشد. وضعیت بیمار را میتوانید در یک چشم بر هم زدن بسنجید و هرگونه تغییرات بحرانی در شرایط بیمار را ازیک فاصله دور دریابید.
فورا قابل استفاده

فورا قابل استفاده

Spektikor بدون استفاده از تجهیزات اضافی ،مواد ضد عفونی کننده ویا جریان برق قابل استفاده میباشد. تجهیز بلافاصله پس از خروج از بسته بندی در حالت روشن بوده و همانند هر الکترود ECG به بدن بیمار قابل اتصال میباشد . سپس نشانگر LED را روی یک نقطه بدن بیمار با وضوح دید کافی قرار دهید. اکنون میتوانید نرخ ضربان قلب بیمار را در تاریکی ، هوای آفتابی یا بارانی مشاهده نمایید.
تجهیز را از بسته بندی خارج کنید . تجهیز را نصب و نشانگر LED را روی یک نقطه از بدن بیمار با وضوح دید کافی قراردهید . دستگاه تا 20 ساعت در همه شرایط کارمیکند.


یک تجهیز ضربان قلب در جیب شماست

Spektikor کوچکترین تجهیز آشکارساز ضربان قلب در جهان میباشد . این تجهیز نرخ ضربان قلب را آشکار نموده و مشاهده بی وقفه و بدون تداخل آن را آسان مینماید.
ابعاد آن تنها به اندازه دو کارت ویزیت بوده و تنها چهل گرم وزن داشته و 15 میلی متر ضخامت دارد . یک جفت از تجهیز نشانگر ضربان قلب براحتی در جیب شما قرار میگیرد.
درمان میدانی

درمان میدانی

بیمارستان

بیمارستان

مراقبت های اورژانسی

مراقبت های اورژانسی

کمک های  اولیه

کمک های اولیه